Terapeuttinen vanhemmuus ja arki lapsuuden haavojen korjaajana: DDP-seminaari 12.-13.11.18

DDP-seminaari 12.-13.11.2018
Tampere-talo

Terapeuttinen vanhemmuus ja arki lapsuuden haavojen korjaajana
Luottamuksen ja vuorovaikutuksen rakentaminen DDP-menetelmän avulla
(Mervin Maier, USA)

Etuhintaa jatkettu nyt 30.9. asti! Tervetuloa!

Ilmoittaudu seminaariin > | Seminaarin ohjelma (pdf) >

 

DDP-menetelmän (Dyadic Developmental Psychotherapy, vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia) kehittäjä Daniel Hughes, PhD, on kiintymyssuhteissaan traumatisoituneiden lasten ja nuorten hoidon veteraani. DDP on perheterapeuttinen toimintamalli sellaisten lasten, nuorten ja aikuisten auttamiseen, joita on satutettu, jotka ovat kokeneet kaltoinkohtelua ja joiden kiintymyssuhteet ovat olleet rikkinäisiä. Näillä lapsuudessaan kehityksellisen trauman kokeneilla ihmisillä on hoitamattomina muita suurempi riski kärsiä toiminnallisista, fyysisistä ja ihmissuhteiden ongelmista 50 seuraavan elinvuotensa aikana. Menneisyytensä vuoksi he joutuvat todennäköisesti kamppailemaan oman vanhemmuutensa kanssa.

DDP-lähestymistavan tavoitteena on saada aikaan luottava, intersubjektiivinen ja vuorovaikutteinen  side ihmissuhteessa, käyttäen välineinä PACE-asennetta (Playfulness, Acceptance, Curiosity, Empathy = leikkisyys, hyväksyntä, uteliaisuus, empatia), affektiivis-reflektiivistä vuoropuhelua ja muita interventioita. Tällainen työskentely vaikuttaa neurologisesti aivoihin aktivoiden niitä aivojen osia, jotka edistävät avoimuutta ja yhteyttä ihmissuhteessa sen sijaan että ihminen käyttäytyisi torjuvasti ja suojautuen – vaikka taustalla onkin varhaisia traumakokemuksia. DDP-menetelmä huomioi kokonaisvaltaisesti sekä vanhemman/hoivaajan että lapsen/nuoren lähtökohdat ja mahdollistaa trauman ja menetysten integroimisen osaksi elämäntarinaa, edesauttaa uutta vanhemmuutta, auttaa tunnetilojen säätelyssä ja parantaa itsereflektiivistä toimintaa.

SEMINAARIN OHJELMA  | Lataa ohjelma (pdf) >

1. päivä: Miten DDP auttaa terveen kiintymyksen ja turvallisuuden kehittymisessä

Häpeän juuret ja aggressio
– Kiintymyshäiriön kehittyminen

Asiakkaan avoimuuden ja sitoutumisen mahdollistaminen: kiintymys ja aivot
– Polyvagaaliteoria: vagushermojen toiminta kiintymyksen neurobiologiassa
– Neurobiologia ja DDP

Luottavan suhteen rakentaminen
– Intersubjektiivisuus (primaarinen ja sekundaarinen)
– PACE-asenne ja affektin säätely

Trauman ja menetyksen integroiminen
– Affektiivis-reflektiivinen vuoropuhelu
– Eheän omaelämäkerrallisen kertomuksen luominen

2. päivä: DDP:n hyödyntäminen terapeuttisessa vanhemmuudessa ja hoitotyössä

Työskentely vanhempien/hoitajien kanssa 1
– Aikuisen kiintymyshistorian merkitys
– Vanhemmuuden aivot
– Lukkiutunut/estynyt hoiva
– Tapausesimerkki/demonstraatio

Työskentely vanhempien/hoitajien kanssa 2
– Sessio jatkuu

DDP erilaisissa terapeuttisissa hoitoympäristöissä 1
– Luottamus lukossa
– Hoivaaja uutena kiintymyshahmona
– Tapausesimerkki/demonstraatio

DDP erilaisissa terapeuttisissa hoitoympäristöissä 2
– Sessio jatkuu

Kouluttaja Mervin Maierilla on yli 40 vuoden kokemus pari- ja perheterapiasta, laitoshoidosta ja yksityisvastaanotolta. Hän on työskennellyt USA:ssa ja Italiassa. Maier on sertifioitu DDP-kouluttaja, -konsultti ja -terapeutti, kiintymyskeskeinen perheterapeutti sekä kouluttautunut tunnekeskeiseen EFT-pariterapiaan.
”Me kaikki tarvitsemme vahvoja, terveitä ihmissuhteita henkilökohtaiseen ja sosiaaliseen kasvuumme sekä elämässä selviytymiseen. Toisinaan polku, jonka kautta vahvat ja terveet ihmissuhteet rakentuvat, voi olla hämmentävä ja sekava. Oma terapeuttinen lähestymistapani tarjoaa tukea antavan, turvallisen sataman, jossa yhteistyössä ja tuomitsematta autamme perheitä, pareja ja yksilöitä löytämään sen, mitä he tarvitsevat rakentaakseen tervettä ja tyydyttävää elämää sekä syvästi merkityksellisiä ihmissuhteita.”

Kohderyhmä: Eri aloilla työskentelevät terapeutit ja terapeuttista työtä tekevät ammattihenkilöt,
jotka haluavat integroida menetelmiinsä uutta, tehokasta työtapaa kohdata ja työstää asiakkaidensa
kiintymyssuhteisiin liittyvää problematiikkaa, tunne-elämän vaikeuksia sekä menneitä/nykyisiä
vaikeita ihmissuhteita; mm. psyko- ja kehoterapeutit, psykologit, sosiaalityöntekijät, psykiatrit,
lääkärit, sairaanhoitajat, sielunhoitajat; sijaisvanhemmat/-kasvattajat, perhekotien ja lasten-/nuorisokotien hoitajat/ohjaajat.

Tavoite: Antaa avaimia ja työkaluja terapia- ja hoitotyöhön ihmisen ainutkertaisen tarinan ja siihen
liittyvien merkitysten hyödyntämiseksi; antaa eri aloilla toimiville sosiaali- ja terveydenhuollon
ammattilaisille välineitä kohdata hoidettava kokonaisvaltaisesti ja vastata siihen yksilöllisesti
tavoittaen syvät yhteydet henkilön merkityksiin, symboleihin, stressiin, emootioihin,
elämänkokemuksiin ja ihmissuhteisiin.

Seminaaripaikka:
Tampere-talo
, Maestro-sali
Yliopistonkatu 55
33100 Tampere

Hinta 30.9.2018 asti: 490 € / 2 pv. Hinta sis. ALV 24 %, suomennetut materiaalit, simultaanitulkkaus korvakuulokkein, lounaat ja kahvit.
Hinta 1.10.2018 alkaen: 560 € / 2 pv. Yhden päivän hinta 290 € sisältäen molempien päivien materiaalit.

Peruutusehdot: Ilmoittautuminen on sitova. Jos osallistuja peruu osallistumisensa, veloitetaan häneltä peruutusmaksu: viimeistään 1 kk ennen tapahtumaa tai aiemmin 75 €; viimeistään 2 vk ennen tapahtumaa puolet hinnasta; myöhemmin täysi hinta. Koulutuksen peruuntuessa järjestäjän taholta ”force majeure”  – syistä on järjestäjän vastuulla palauttaa osallistumismaksut, mutta ei muita mahdollisia ilmoittautuneille aiheutuneita kuluja.

Majoitus: Edulliseen majoitukseen jopa 40-50% listahintoja edullisemmin seminaari suosittaa My Private Travel -palvelua, josta jokaista huonetilausta kohden saat 3 % tilillesi omaa käyttöäsi varten. Palvelu on englanninkielinen ja vaatii kirjautumisen.
Siirry majoituspalveluun >

Ilmoittaudu seminaariin > | Seminaarin ohjelma (pdf) >