Seminaari: Kiintymysnäkökulman merkitys ja voima 27.-28.11.2017

DDP® Seminaari 27.–28.11.2017 Tampereella

Kiintymysnäkökulman merkitys ja voima ihmissuhdetraumojen hoidossa sekä arjen vuorovaikutussuhteissa – Dafna Lender (USA)

Seminaari avaa meille näköaloja siihen, miksi varhaisen traumatisoitumisen laaja-alaisten kehityksellisten vaurioiden hoitaminen vaatii arjen hoitavien aikuisten tiiviin mukanaolon terapiassa ja terapeuttisuuden rakentamisen arjen tunnesuhteisiin. Keskittymällä kiintymyssuhteeseen hoidossa tavoitetaan eri kehityksellisiä tasoja, jotka ovat luonteeltaan varsin primaareja ja fysiologisia. Tämä on tärkeää, kun hoidetaan lapsia/nuoria, jotka ovat kokeneet varhaista kaltoinkohtelua ja emotionaalista laiminlyöntiä. Luottamusta, turvallisuutta ja yhteyttä rakennetaan nonverbaalisen kommunikoinnin ja kohtaamisen kautta ja siten päästään enenevässä määrin tavoittamaan myös verbaalista tasoa.

Käyttäytymisen tavoite – häiriintyneenkin – on pyrkimys yhteyteen. Persoonallisuuden kehitys on aina interpersoonallista, henkilöiden välistä, ja tämä voima tuodaan hoidon keskiöön niin Theraplayssä kuin DDP:ssäkin. Peruslähtökohtana on kiintymyksen vahvistaminen hoitaviin aikuisiin ja heidän auttamisensa jokapäiväisen parantavan vuorovaikutuksen luomisessa – hehän nimenomaan kohtaavat lapsen ja nuoren haasteet arjessa. Aikuisen kyky leikkisyyteen, emotionaaliseen itsesäätelyyn, reflektioon ja sensitiivisyyteen ovat hänen avaimensa auttaa lasta/nuorta rakentamaan luottavaisempaa kiintymysmallia sekä kehittämään omaa itsesäätelyään ja kykyään jäsentää kokemuksiaan, jotka monesti ovat olleet tuhoisia.

Kohderyhmä: Kiintymyspohjaisesta hoidosta kiinnostuneet henkilöt, jotka työssään kohtaavat lapsia ja nuoria sekä perheitä, jotka kärsivät erilaisista psyykkisistä ongelmista liittyen turvattomiin kiintymysmalleihin; sijais- ja adoptiovanhemmat, terapeutit, työntekijät perheneuvoloissa, lastensuojelussa, sijaishoidossa, psykiatrisessa hoidossa ja muualla; erityisopettajat ja -varhaiskasvattajat; hoitoalan opettajat ja tutkijat. Seminaari sopii myös aikuispuolen työntekijöille laajentaen ymmärrystämme hoitavan vuorovaikutuksen peruselementeistä ja siitä, miksi Theraplayn ja DDP:n ydinasiat ovat sovitettavissa myös aikuisten terapioissa.

Tavoite: Seminaarin jälkeen osallistuja osaa:

  • Määritellä kehityksellisen trauman käsitteen
  • Luonnehtia PACEn neljää asennetta
  • Kuvata affektiivis-reflektiivisen dialogin käsitettä
  • Kertoa ainakin kaksi asiaa, jotka osoittavat, että lapsi tarvitsee enemmän liikettä, kosketusta, rytmiä tai leikkiä mieluummin kuin verbaaliseen ilmaukseen tukeutumista
  • Kuvata ainakin kaksi käyttäytymiseen liittyvää asiaa, joiden perusteella kannattaa keskittyä affektiiviseen kokemukseen mieluummin kuin reflektoida kokemusta
  • Kertoa ainakin kaksi tekniikkaa, joilla vanhempien/kasvattajien voimakasta puolustautumista voidaan vähentää ja lisätä yhteistyötä

Koulutustunnit lasketaan hyväksi DDP Instituten (USA) terapeuttikoulutusohjelmaan.

Kouluttaja: Dafna Lender on sekä Theraplay®-vuorovaikutusterapian että Vuorovaikutteisen kehityspsykoterapian eli DDP®:n terapeutti, työnohjaaja ja kouluttaja. Hänellä on pitkä kokemus lasten ja nuorten traumatisoiviin kiintymyssuhteisiin liittyvien moninaisten häiriöiden hoidosta. Kiintymyshäiriöistä kärsivät lapset ja nuoret ovat yleensä hyvin vaikeasti hoidettavia. Molemmat menetelmät sisällyttävät tiiviisti hoitoon arjen kasvattajat olivatpa he biologisia, adoptio-  tai sijaisvanhempia tai muita sijaiskasvattajia.
Dafna on mm. kirjoittanut luvun terapeutin itsensä osuudesta DDP-terapiassa PT-Kustannuksen kirjaan Auta lasta kiintymään (PT-Kustannus 2008).

Seminaarin paikka: Valtatie30 Auditorio, Hatanpään Valtatie 30, Tampere (kartta)
Valtatie30 sijaitsee kivenheiton päässä Tampereen keskustasta, Hatanpään valtatien varrella. Tien toiselta puolelta avautuvat historiallisen Hatanpään kartanon maat ja upea Hatanpään arboretum.
Suosittelemme tulemaan paikalle julkista liikennettä käyttäen vähäisen parkkitilan vuoksi.
N. 1 km rautatieasemalta ja n. 500 m linja-autoasemalta.
valtatie30.fi

Peruutusehdot: Ilmoittautuminen on sitova. Jos osallistuja peruu osallistumisensa, veloitetaan häneltä peruutusmaksu: viimeistään 1 kk ennen tapahtumaa tai aiemmin 75 €; viimeistään 2 vk ennen tapahtumaa puolet hinnasta; myöhemmin täysi hinta. Koulutuksen peruuntuessa järjestäjän taholta ”force majeure”  – syistä on järjestäjän vastuulla palauttaa osallistumismaksut, mutta ei muita mahdollisia ilmoittautuneille aiheutuneita kuluja.

Majoitus: Edulliseen majoitukseen jopa 40-50% listahintoja edullisemmin seminaari suosittaa My Private Travel -palvelua, josta jokaista huonetilausta kohden saat 3 % tilillesi omaa käyttöäsi varten. Palvelu on englanninkielinen ja vaatii kirjautumisen. Siirry majoituspalveluun >

Seminaari 27.–28.11.2017 OHJELMA