Seminaarit

DDP-seminaari 11.-12.11.2019
Scandic Hotel Rosendahl, Tampere

Kiintymyskeskeisen hoidon ja terapian neurobiologia: parantavan vuorovaikutuksen rakentaminen kiintymyssuhteissaan traumatisoituneiden kanssa
Psykologi, PhD Jonathan Baylin, USA

 

HUOMAA: Seminaarin ajankohta muuttunut syyskuulta marraskuulle!

Lue lisää ja ilmoittaudu >
Etuhinta 15.9.2019 asti. 

Seminaari yhdistää aivotutkimuksen valtavasti kasvaneen tietomäärän sekä tavoitteen auttaa varhaisella iällä traumoja kokeneita lapsia ja nuoria. Huolenpidon, hoivan, kiintymyksen, luottamuksen ja epäluottamuksen toteutumiseen linkittyy käytännönläheisesti aivojen ja hermoston toiminnan näkökulma. Psykologi, terapeutti Jonathan Baylin on tutkinut 20 vuoden ajan vanhemmuuden, kiintymyksen ja kehityksellisten traumojen neurobiologiaa tavoitteenaan kehittää täsmällisempiä, tehokkaita keinoja auttaa ihmisiä herättämään uudelleen henkiin hoivan antamisen ja vastaanottamisen potentiaalinsa.

Baylinin seminaarissa yhdistyvät kehityksellisen trauman ymmärtäminen sekä vanhemmuuden neurobiologia. Baylin havainnollistaa, mihin kroonisena jatkuva stressitila voi johtaa: kaltoin kohdellun lapsen luottamuskyvyn estymiseen ja hoitavan aikuisen hoivakyvyn estymiseen. Vanhemman ja lapsen riski ajautua suhteessaan molemminpuolisiin puolustusasemiin on suuri.
Seminaarin toinen päivä syventää näkökulmaa siihen, miten neurotutkimuksen tietämyksellä ”rikastettu”, luottamusta rakentava hoiva ja ”aivoille kuiskailu” voivat auttaa satutetun lapsen matkaa päättömästä epäluottamuksesta kohti luottamusta. Tämä aivopohjainen malli auttaa myös hoitavia aikuisia ymmärtämään kehityksellisen trauman ilmenemistä sisäisyydestä ulkoiseksi toiminnaksi. Myötätuntoinen hoiva yhdessä DDP-toimintatavan kanssa kohdistuu lapsen/nuoren puolustautuvan käytöksen takana olevaan tukahdutettuun tuskaan. Hänelle tulee mahdolliseksi herättää jälleen kyky kokea turvallisen yhteyden mielihyvä ja ilo – sen haastavan käytöksen sijaan, joka on auttanut häntä sietämään aiemmin kokemaansa myrkyllistä, epäluotettavaa huolenpitoa.

Seminaari 12.-13.11.2018, Tampere
Terapeuttinen vanhemmuus ja arki lapsuuden haavojen korjaajana: Luottamuksen ja vuorovaikutuksen rakentaminen DDP-menetelmän avulla
— Mervin Maier, USA

DDP on perheterapeuttinen toimintamalli sellaisten lasten, nuorten ja aikuisten auttamiseen, joita on satutettu, jotka ovat kokeneet kaltoinkohtelua ja joiden kiintymyssuhteet ovat olleet rikkinäisiä. Näillä lapsuudessaan kehityksellisen trauman kokeneilla ihmisillä on hoitamattomina muita suurempi riski kärsiä toiminnallisista, fyysisistä ja ihmissuhteiden ongelmista 50 seuraavan elinvuotensa aikana. Menneisyytensä vuoksi he joutuvat todennäköisesti kamppailemaan oman vanhemmuutensa kanssa.

DDP-lähestymistavan tavoitteena on saada aikaan luottava, intersubjektiivinen ja vuorovaikutteinen side ihmissuhteessa, käyttäen välineinä menetelmän mukaisia interventioita. Työskentely vaikuttaa neurologisesti aivoihin aktivoiden niitä aivojen osia, jotka edistävät avoimuutta ja yhteyttä ihmissuhteessa sen sijaan että ihminen käyttäytyisi torjuvasti ja suojautuen – vaikka taustalla onkin varhaisia traumakokemuksia.

Lue lisää >

Seminaari 15.3.2018, Helsinki
Uudet eheyttävät, symboliset muistot: Pesso Boyden System Psychomotor (PBSP) -terapia ihmissuhdetraumojen hoidossa
— Arnoud van Buuren, Hollanti

Pesso Boyden System Psychotherapy (PBSP) -terapiaa on sanottu edistyneimmäksi emotionaalisen uudelleenohjelmoinnin menetelmäksi. PBSP korjaa elämässä täyttymättä jääneiden emotionaalisten tarpeiden jättämät aukot ja vauriot käyttäen erityisiä prosesseja kuten ’rakennelmia’ ja mikroilmeiden seurantaa, ’Microtracking™’, joiden avulla luodaan ’uusia muistoja’. Nämä uudet, eheyttävät muistot täyttävät symbolisesti kehitykselliset perustarpeet, jotka aiemmin elämässä ovat jääneet täyttymättä: paikan, hoivan, tuen, turvan ja rajojen tarpeet.

PBSP:stä on saatu tehokasta apua henkilöille, jotka kärsivät ahdistuksesta, masennuksesta ja erilaisista riippuvuuksista tai ovat eri tavoin ihmissuhteissaan traumatisoituneita. Sitä on käytetty menestyksellisesti niin psykoterapiassa kuin työelämän ja liikkeenjohdon valmennuksessa ja erilaisten traumojen hoidossa, mm. raiskausten ja väkivallan uhrien kanssa

Lue lisää >

DDP® Seminaari 27.–28.11.2017 Tampereella

Kiintymysnäkökulman merkitys ja voima ihmissuhdetraumojen hoidossa sekä arjen vuorovaikutussuhteissa – Dafna Lender (USA)

Seminaari avaa meille näköaloja siihen, miksi varhaisen traumatisoitumisen laaja-alaisten kehityksellisten vaurioiden hoitaminen vaatii arjen hoitavien aikuisten tiiviin mukanaolon terapiassa ja terapeuttisuuden rakentamisen arjen tunnesuhteisiin. Keskittymällä kiintymyssuhteeseen hoidossa tavoitetaan eri kehityksellisiä tasoja, jotka ovat luonteeltaan varsin primaareja ja fysiologisia. Tämä on tärkeää, kun hoidetaan lapsia/nuoria, jotka ovat kokeneet varhaista kaltoinkohtelua ja emotionaalista laiminlyöntiä. Luottamusta, turvallisuutta ja yhteyttä rakennetaan nonverbaalisen kommunikoinnin ja kohtaamisen kautta ja siten päästään enenevässä määrin tavoittamaan myös verbaalista tasoa.

Käyttäytymisen tavoite – häiriintyneenkin – on pyrkimys yhteyteen. Persoonallisuuden kehitys on aina interpersoonallista, henkilöiden välistä, ja tämä voima tuodaan hoidon keskiöön niin Theraplayssä kuin DDP:ssäkin. Peruslähtökohtana on kiintymyksen vahvistaminen hoitaviin aikuisiin ja heidän auttamisensa jokapäiväisen parantavan vuorovaikutuksen luomisessa – hehän nimenomaan kohtaavat lapsen ja nuoren haasteet arjessa. Aikuisen kyky leikkisyyteen, emotionaaliseen itsesäätelyyn, reflektioon ja sensitiivisyyteen ovat hänen avaimensa auttaa lasta/nuorta rakentamaan luottavaisempaa kiintymysmallia sekä kehittämään omaa itsesäätelyään ja kykyään jäsentää kokemuksiaan, jotka monesti ovat olleet tuhoisia.

Kohderyhmä: Kiintymyspohjaisesta hoidosta kiinnostuneet henkilöt, jotka työssään kohtaavat lapsia ja nuoria sekä perheitä, jotka kärsivät erilaisista psyykkisistä ongelmista liittyen turvattomiin kiintymysmalleihin; sijais- ja adoptiovanhemmat, terapeutit, työntekijät perheneuvoloissa, lastensuojelussa, sijaishoidossa, psykiatrisessa hoidossa ja muualla; erityisopettajat ja -varhaiskasvattajat; hoitoalan opettajat ja tutkijat. Seminaari sopii myös aikuispuolen työntekijöille laajentaen ymmärrystämme hoitavan vuorovaikutuksen peruselementeistä ja siitä, miksi Theraplayn ja DDP:n ydinasiat ovat sovitettavissa myös aikuisten terapioissa.

Tavoite: Seminaarin jälkeen osallistuja osaa:

  • Määritellä kehityksellisen trauman käsitteen
  • Luonnehtia PACEn neljää asennetta
  • Kuvata affektiivis-reflektiivisen dialogin käsitettä
  • Kertoa ainakin kaksi asiaa, jotka osoittavat, että lapsi tarvitsee enemmän liikettä, kosketusta, rytmiä tai leikkiä mieluummin kuin verbaaliseen ilmaukseen tukeutumista
  • Kuvata ainakin kaksi käyttäytymiseen liittyvää asiaa, joiden perusteella kannattaa keskittyä affektiiviseen kokemukseen mieluummin kuin reflektoida kokemusta
  • Kertoa ainakin kaksi tekniikkaa, joilla vanhempien/kasvattajien voimakasta puolustautumista voidaan vähentää ja lisätä yhteistyötä

Koulutustunnit lasketaan hyväksi DDP Instituten (USA) terapeuttikoulutusohjelmaan.

Kouluttaja: Dafna Lender on sekä Theraplay®-vuorovaikutusterapian että Vuorovaikutteisen kehityspsykoterapian eli DDP®:n terapeutti, työnohjaaja ja kouluttaja. Hänellä on pitkä kokemus lasten ja nuorten traumatisoiviin kiintymyssuhteisiin liittyvien moninaisten häiriöiden hoidosta. Kiintymyshäiriöistä kärsivät lapset ja nuoret ovat yleensä hyvin vaikeasti hoidettavia. Molemmat menetelmät sisällyttävät tiiviisti hoitoon arjen kasvattajat olivatpa he biologisia, adoptio-  tai sijaisvanhempia tai muita sijaiskasvattajia.
Dafna on mm. kirjoittanut luvun terapeutin itsensä osuudesta DDP-terapiassa PT-Kustannuksen kirjaan Auta lasta kiintymään (PT-Kustannus 2008).

Seminaarin paikka: Valtatie30 Auditorio, Hatanpään Valtatie 30, Tampere (kartta)
Valtatie30 sijaitsee kivenheiton päässä Tampereen keskustasta, Hatanpään valtatien varrella. Tien toiselta puolelta avautuvat historiallisen Hatanpään kartanon maat ja upea Hatanpään arboretum.
Suosittelemme tulemaan paikalle julkista liikennettä käyttäen vähäisen parkkitilan vuoksi.
N. 1 km rautatieasemalta ja n. 500 m linja-autoasemalta.
valtatie30.fi

Peruutusehdot: Ilmoittautuminen on sitova. Jos osallistuja peruu osallistumisensa, veloitetaan häneltä peruutusmaksu: viimeistään 1 kk ennen tapahtumaa tai aiemmin 75 €; viimeistään 2 vk ennen tapahtumaa puolet hinnasta; myöhemmin täysi hinta. Koulutuksen peruuntuessa järjestäjän taholta ”force majeure”  – syistä on järjestäjän vastuulla palauttaa osallistumismaksut, mutta ei muita mahdollisia ilmoittautuneille aiheutuneita kuluja.

Majoitus: Edulliseen majoitukseen jopa 40-50% listahintoja edullisemmin seminaari suosittaa My Private Travel -palvelua, josta jokaista huonetilausta kohden saat 3 % tilillesi omaa käyttöäsi varten. Palvelu on englanninkielinen ja vaatii kirjautumisen. Siirry majoituspalveluun >

Seminaari 27.–28.11.2017 OHJELMA