Golding: Hoitava kiintymys – terapeuttinen vanhemmuus

Tie nuoren sydämeenTurvattomuutta ja traumoja kokeneiden lasten ja nuorten kasvun tukeminen
Käsikirja kasvattajille ja ammattilaisille
PT-Kustannus 2014. 327 s. Sisältää CD:n. Koko 21 x 29,7 cm.
Loppuunmyyty.

Varhaisissa hoivaympäristöissään traumatisoituneilla lapsilla ja nuorilla on elinikäinen käyttäytymisen, mielenterveyden ja ihmissuhdeongelmien riski. Monilla on varhaisia kokemuksia puutteellisesta vanhemmuudesta: laiminlyöntiä, kaltoinkohtelua, perheväkivallan, huumeiden ja alkoholinkäytön aiheuttamia traumoja. Varhaiset erokokemukset, menetykset ja riittämätön vanhemmuus ovat jättäneet jälkensä. Osa ihmissuhteissaan vaurioituneista lapsista ja nuorista elää adoptoituina, sijaisperheissä tai ammatillisissa sijaishoitopaikoissa. Jättäessään syntymäperheensä ja sopeutuessaan uuteen asuinympäristöön he ovat usein kokeneet vielä uuden trauman.

Lisääntynyt kiintymysongelmien riski ilmenee emotionaalisen suhteen kyseenalaistamisena ja lapsen vaikeutena luottaa vanhempaansa tai hoitajaansa: hänellä on vaikeuksia ottaa vastaan turvaa ja lohtua aikuiselta. Kiintymyksen ongelmat lisäävät riskiä myöhemmille kehityksellisille ja tunne-elämän ongelmille.

Hoitavien aikuisten tehtävä on hoivata ja tukea lapsia, joilla on varhaisista ihmissuhteista johtuvia laajoja ongelmia. Kasvatuksen pitää auttaa lapsia kokemaan turvallista kiintymystä ja kehittämään kestokykyä sekä emotionaalista terveyttä. Aikuisten täytyy ymmärtää sekä hallita kompleksista ja vaikeaa käyttäytymistä kohdatessaan lapsen emotionaaliset tarpeet. Onnistuakseen he tarvitsevat tukea ja ohjausta. Hoitava kiintymys on malli, jossa tämä mahdollistuu. Tässä työssä Kim Goldingin teos on korvaamaton apu.

Tämän DDP-käsikirjan työskentelymalli tarjoaa johdonmukaisia välineitä terapeuttiseen kasvatukseen, turvallisen kiintymyssuhteen luomiseen ja eheyttävään emotionaaliseen kasvuun. Kirjan materiaali antaa käytännöllisiä vinkkejä ja työkaluja arjen tilanteisiin, oman työn ja vanhemmuuden tukemiseen.

Käsikirja perustuu ryhmätyöskentelymalliin, mutta toimii perusteellisena oppaana kaikille vanhemmille, kasvattajille, hoitajille ja muille ammattilaisille, jotka kohtaavat lasten ja nuorten tunne-elämän, kehityksen ja ihmissuhteiden ongelmia.  Kirjan kolme moduulia, kussakin kuusi teemaa, tarjoavat johdonmukaisen, selkeän ja lukijaystävällisen rakenteen. Mukana on CD-levyllinen kuhunkin teemaan liittyviä harjoitteita monistettavassa muodossa.

”Kim Goldingin teos tukee suuresti meitä, jotka yritämme ymmärtää, millaista hoivaa nämä lapset tarvitsevat, sekä auttaa heidän vanhempiaan ja hoitajiaan tarjoamaan sitä hoivaa. Hoitava kiintymys -käsikirja tulee olemaan iso kiitollisuuden aihe työssämme.”
– Dan Hughes, DDP-terapian kehittäjä, DDP-instituutin johtaja

”Käyttäytymisen hallinta PACE-asenteella. LOISTAVAA!”
”Rakennetaan yhdessä sisäistä kotia, jossa on tilaa kiintymykselle, joka meitä yhdessä hoitaa.”
”Olen armollisempi itselleni. Tahdon lapsilleni hyvää, samalla koko perheelle.”
– Kokemuksia suomalaisesta Hoitava kiintymys –ryhmästä

Kirjoittajasta: