Daniel A. Hughes: Tie traumasta tervehtymiseen

Auta lasta kiintymäänRakkauden herättäminen syvästi vaurioituneissa lapsissa
PT-Kustannus 2006 (2. painos 2010). 412 s.

Loppuunmyyty.

Dan Hughes Suomessa syksyllä 2014:
Daniel Hughesin seminaari Tampereella 20.-21.10.2014 >
Daniel Hughesin terapiakurssit syksyllä 2014 >

Amerikkalaisen psykologin, Ph.D. Daniel A. Hughesin kirja kertoo pienen, omassa perheessään traumatisoituneen Kati-tytön tarinan.

Saamme uutta ymmärrystä siihen, miten vanhempien kaltoin kohtelu ja hoidon laiminlyönti vaikuttavat lapseen, hänen kasvuunsa ja kehitykseensä. Tarina avaa väylän siihen, miten vaurioittavissa tunnesuhteissa eläminen rakentaa lapsen persoonallisuutta ja muokkaa hänen tapaansa olla vuorovaikutussuhteissa. Lapsi voi pyrkiä hallitsemaan tilanteita ja ihmisiä tuhoavuuteen asti tunteakseen olonsa turvalliseksi. Ymmärrämme, miksi traumatisoituneen lapsen ja hänen kasvattajiensa tie on niin kivikkoinen ja voi päätyä umpikujaan, vaikka kaiken pitäisi mahdollistaa lapsen kasvu ja kehitys terveempään suuntaan sen jälkeen, kun kaltoin kohtelun pitäisi olla päättynyt ja elämän raiteillaan. Saamme myös uudenlaista uskoa siihen, että muutos on mahdollinen ja kierre on katkaistavissa oikeanlaisella asenteella, kasvatuksella ja terapialla, jotka yhdessä voivat muuttaa häiriintyneen kehityskulun terveempään suuntaan. 

Tämän kirjan pitäisi kuulua kaikkien niiden lukuvalikoimaan, jotka ovat tekemisissä ihmissuhteissaan varhain vaurioituneiden lasten ja nuorten kanssa. Kirja soveltuu erinomaisesti oppimateriaaliksi sosiaali- ja terveysalan koulutukseen. Myös vanhempi, joka tunnistaa itse olleensa kaltoin kohdeltu lapsi ja kamppailevansa vaikeiden kasvatuskysymysten kanssa, voi kirjasta saada uutta näköalaa arjen pulmiinsa. Kirjan tarina ei jätä ketään kylmäksi, vaan pitää lukijan otteessaan. Liian monessa kodissa on tälläkin hetkellä omassa perheessään kaltoin kohdeltu ja aikuisen turvaa vaille jäävä lapsi tai nuori.

Kirjasta sanottua

”Olen iloinen, kun saamme vihdoin lukea omalla kielellämme Daniel Hughesin vaikuttavan ja uutta luovan teoksen lasten kiintymyksen rakentumisesta, häiriintymisestä ja korjautumisesta. Vaikka tämä kirja on kirjoitettu vaikeasta aiheesta, lasten laiminlyönnin ja pahoinpitelyn seurauksista, se on mukaansa tempaava, helposti luettava ja äärimmäisen koskettava. Ehyeen kiinnittymiseen kyvyttömien lasten hoito on Daniel Hughesin uraauurtavan työn myötä nyt vankalla pohjalla.

Daniel Hughes tietää paljon lasten kiintymystarpeista, kiintymyksen kehittymisestä, ihmissuhteita muovaavasta esisanallisesta vuorovaikutuksesta sekä laiminlyönnin ja pahoinpitelyn vaikutuksista lapsen aivojen ja mielen rakentumiseen. Hän luo tästä tiedosta uudenlaisen hoidon, jossa ihmissuhteiden korjaavia mahdollisuuksia käytetään lapsen hyväksi. Aivan ainutkertaista tässä kirjassa on tiedon, ymmärryksen ja uuden työtavan esittely käytännöllisesti tarinan kautta, ei teoriaa opettamalla. Monista tositapauksista yhdistelty tarina kertoo Katista ja häntä hoitavista aikuisista, sijaisäiti Janesta, sosiaalityöntekijä Stevenistä ja psykoterapeutti Allisonista. Kuhunkin heistä on helppo eläytyä ja oivaltaa myös se, miten he kokevat itsensä ja toisensa matkalla petettynä olemisen tragediasta luottamukseen ja yhteyteen.

Tämä kirja rohkaisee syvimmässäkin hädässä olevan lapsen kanssa työskenteleviä mallintamalla kauniisti, miten luonnollista kehitystä voi tukea herättämällä myönteisesti lapsen kiintymystarpeen ja luottavaisuuden. Kirjalla on ravisuttava, syvällinen ja käytännöllinen sanoma kaikille meille, jotka työssämme tai arjessamme olemme näiden lasten rinnalla. Olemme kaikki osaltamme vastuussa siitä, että he oppivat jälleen luottamaan omaan arvoonsa, toisiin ihmisiin ja elämään. ”

Jukka Mäkelä
lastenpsykiatri, VET lasten psykoterapeutti ja -kouluttaja,
Theraplay®-terapeutti ja -kouluttaja

”Mitä ihmislapsi tarvitsee hengissä säilyäkseen? Kiintymyssuhdeteorian kehittäjän John Bowlbyn mukaan rakkautta, oman ja toisen ihmisen tunnetilojen peilaamista, leikkiä ja tanssiaskelten opettajaa. Niistä tulee minuuden, pärjäävyyden ja eheyden rakennusaineita. Ensimmäisessä ihmissuhteessa lapsi pystyttää elämän peruspilarit. Ruumiillisen, aistiperustaisen ja esiverbaalisen kokemuksen kautta hän saa vastauksen kysymyksiin: voiko toiseen ihmiseen luottaa, olenko rakkauden ja hoivan arvoinen, uskallanko näyttää myönteisiä ja kielteisiä tunteita, onko maailma turvallinen paikka elää.

Daniel A. Hughes tutkii kehityksellisiä seurauksia, kun nämä psyykkisen eloonjäämisen ehdot eivät täyty. Kirjan päähenkilö, Kati sai elämänsä alussa kielteisen vastauksen kaikkiin näihin peruskysymyksiin. Kirjaa lukee kuin romaania: sekä päähenkilöön ja ystävällisiin ja turhautuneisiin täteihin on helppo samaistua. Katiin ei tutustu lastensuojelun tyyppiasiakkaana, vaan kuin kiukuttelevaan ja murjottavaan naapurin tyttöön.

Lukukokemus pitää otteessaan, on tiedettävä, miten sankarittaren käy, miten ja miksi hänen henkilöhistoriansa muotoutuu omanlaisekseen. Lukija ymmärtää lapsen persoonan, vanhempien oman lapsuuden ja sijaisvanhempien henkilöhistorian tärkeyden. Daniel A. Hughes pyrkii ymmärtämään ainutlaatuista kehityshistoriaa ja muutoksen kemiaa. Hänen analyysinsä tunnesiteen rakentumisen on jännityskirja elämästä, jossa kuka tahansa ei sittenkään voi olla murhaaja tai hyväntekijä. ”

Raija-Leena Punamäki
psykologian professori, Tampereen yliopisto
 

”Daniel A. Hughes kuvaa ensin koskettavan todentuntuisesti pienen tytön elämänpolkua: hänen vaikeita lähtökohtiaan, huostaanottoa ja perhesijoitusten toistuvia katkeamisia. Sitten hän kuvaa harvinaisen avoimesti kokeneen terapeutin ja sijaisäidin yhteistä työskentelyä lapsen auttamiseksi. Työskentely ei ole pumpuliterapiaa, vaan kriisihoitoa, jossa terapeutti pyrkii kokonaisvaltaisesti sekä kohtaamaan että sanoittamaan lapsen ja sijaisäidin tunnetarpeet. Lapsen tunne-elämän myrskykeskukset ja sietämättömät tunnekokemukset kuormittavat hänen ihmissuhteitaan jokapäiväisessä arjessa. Terapeutin ja sijaisäidin hyvin aktiivisen suhteessa olemisen avulla loputtomalta vaikuttava kierre alkaa vähitellen laueta ja tunnevaurioisen tytön eheytyminen edistyä.

Kirja tarjoaa kaikille varhain traumatisoituneiden lasten kanssa työskenteleville henkilöille, lastensuojelun työntekijöille ja kokeneillekin terapeuteille sekä intensiivisen lukukokemuksen että uusia ajatuksia ja lähestymistapoja kiintymyssuhdehäiriöisten lasten auttamiseksi ja sijoitusten onnistumiseksi.”

Marja Schulman
Psykologi, VET lastenpsykoterapeutti,
vauvaobservaation, varhaisen vuorovaikutushoitojen ja lastenpsykoterapian työnohjaaja ja kouluttaja
 

Kirjoittajasta