Brian Broom: Sairaus täynnä merkityksiä

Auta lasta kiintymäänKokemukset ja merkitykset fyysisen sairauden aiheuttajina
PT-Kustannus 2010. 254 s.
TARJOUS 10,00 € (20,00 €).
Tilaa kirja >

Brian Broom kävi Suomessa kesäkuussa 2014:
Seminaari ”Sairaus täynnä merkityksiä”, Tampere 5.-6.6.2014 >

Erikoislääkäri, psykoterapeutti Brian Broomin työssä ovat potilaiden emotionaaliset teemat ja elämäntarinat nousseet voimakkaasti esiin. Hän on yli 20 vuoden ajan tutkinut työssään mielen, kehon ja henkisyyden yhteyttä ja nähnyt lukemattomia tapauksia joissa sairauden merkityksiin perustuva lähestymistapa on auttanut potilasta vaikeissa kroonisissa sairauksissa, kun perinteiset lääketieteen keinot eivät ole tehonneet. Kyse on siitä, miten kokemus ja merkitys ovat yhteydessä ihmisen kehoon ja miten tämä ilmenee terveytenä tai sen puuttumisena.

Broom tarjoaa meille mahdollisuuden ymmärtää sairautta ja siitä selviytymistä kokonaisvaltaisesti, mukana kaikki ihmisyyteen kuuluvat tekijät. Broom osoittaa, että kun lääkäri aidosti kuuntelee jatkuvista fyysisistä vaivoista kärsivän potilaansa tarinaa ja vastaa siihen, sairauden kulku voidaan kääntää aivan uuteen suuntaan.

Helposti lähestyttävää tekstiä, jossa keskiössä ovat potilaan ja hänen sairautensa kertoma tarina sekä lääkärin tahto kuunnella sitä.

”Nainen sairasti suusyövän esiastetta joka eteni syöväksi. Tarinan edetessä kävi ilmi, että sairaus liittyi häpeään siitä, että hän olisi ollut syypää hammaslääkäri-isänsä itsemurhaan. Taudin puhjetessa nainen oli ollut täsmälleen saman ikäinen kuin hänen isänsä oli tappaessaan itsensä. Erään istunnon aikana isän kuoleman aiheuttama syyllisyydentunne alkoi muuttua merkittävällä tavalla. Myöhemmin huomasimme, että suusairaus oli kokonaan hävinnyt kestettyään yli 20 vuotta.”
Tilaa kirja >

Kirjasta sanottua

”Kulttuurimme jako ruumiin ja sielun, sooman ja psyyken, välillä on johtanut pinnalliseen ja mekaaniseen käsitykseen ihmisestä ja hedelmättömiin hoitokäytäntöihin. Lääketieteemme on saavuttanut hämmästyttäviä tuloksia elinten ja elintoimintojen ymmärtämisessä ja manipuloinnissa. Ymmärrämme stressin ja uupumuksen osuutta sairaudessa. Mutta niin kauan kuin erheellinen jako ruumiin ja psyyken välillä säilyy, emme pysty radikaalisti muuttamaan näkemyksiämme siitä, mitä sairaus on, mitä se merkitsee ja mitä se oireillaan yrittää meille viestiä. Uuden ja kokonaisvaltaisemman ihmis- ja sairauskäsityksen kynnyksellä professori Broomin kuningasajatukseen on helppo yhtyä: jokaiseen sairauteen liittyy oma merkityksensä, oma tarinansa ja oma viestinsä.”

Claes Andersson, psykiatrian erikoislääkäri, kirjailija

”Teoksessa puhuu lääkäri, joka käytännön työssä on avannut silmänsä sille, että potilaan näkyvän poikkeavuuden taustalla on aina myös vaikeammin nähtävä toiminnallinen häiriö. Broom kuvaa useita tilanteita, joissa pitkäkestoinen henkinen ristiriita pulpahtaa pintaan näkyvänä sairautena. Kirjan esimerkit todella vievät lukijansa mukanaan sairauksien ja oireiden ulottuvuuksiin, joissa somaattinen oire on vain jäävuoren huippu. Esimerkit soveltuvat hyvin myös opetusmateriaaliksi. Teos auttaa terveydenhuollon ammattilaista ymmärtämään, etsimään ja korjaamaan elimellisen sairauden takana olevaa toiminnallista poikkeavuutta, jonka jäljille voi päästä potilasta kuuntelemalla. Suositeltava kirja kaikille kokonaisvaltaisesti mielen ja kehon vuorovaikutuksesta kiinnostuneille henkilöille!”

Olli Polo, professori, fysiologian dosentti, Tampereen yliopisto

Kirjoittajasta