DDP-peruskurssi 25.-28.11.2019, Tampere (4 pv)

– Dafna Lender (USA)

Vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia, DDP®, traumaperäisen kiintymyshäiriön hoidossa

Kurssi on täynnä. Otamme joitakin ilmoittautumisia varapaikoille.

Ilmoittaudu varapaikalle DDP-peruskurssille 2019 >

Vuorovaikutteisen kehityspsykoterapian, DDP:n, neljän päivän peruskurssi on kiintymyskeskeisen DDP-hoitomallin ja -toimintatavan pohjakoulutus. Menetelmän on kehittänyt yhdysvaltalainen psykologi ja psykoterapeutti, Suomessakin usein vieraillut Dr. Daniel Hughes.

DDP-lähestymistapa antaa terapia- ja hoitotyön ammattilaisille tehokkaat työkalut ymmärtää ja auttaa lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään. Menetelmä yhdistää eri alueiden teoria- ja tutkimustietoa: tieto kehityksellisistä traumoista, kiintymysteoriasta, intersubjektiivisuudesta ja lapsen kehityksestä yhdistyy terapeuttiseksi lähestymistavaksi, jonka avulla rakennetaan ihmissuhdetta ja puretaan traumoja. DDP:ssä keskeisessä asemassa ovat traumatisoituneen ja kiintymyssuhdetta vastustavan lapsen/nuoren ensisijaiset kiintymyshahmot eli hoitavat aikuiset: vanhemmat, adoptio- tai sijaisvanhemmat ja muut arjen hoitavat henkilöt.

DDP on lyhenne sanoista Dyadic Developmental Psychotherapy, ”vuorovaikutteinen/kahdenvälinen kehityksellinen psykoterapia”. Daniel Hughes kehitti DDP:n traumaperäisten kiintymyshäiriöiden hoitamiseen, koska perinteiset terapiamenetelmät olivat varsin tehottomia. Mallia sovelletaan nykyään ympäri maailman. DDP pureutuu häiriön ytimeen, vaurioituneeseen kiintymysmalliin, joka estää uusien parantavien ihmissuhteiden tervehdyttävää vaikutusta. Siksi DDP kohdistuu kiintymysparikkiin, lapseen ja häntä hoitavaan aikuiseen/hoitaviin aikuisiin, jotta vääristyneet vuorovaikutusmallit voitaisiin korjata parantavissa tunnesuhteissa. Hoitavat aikuiset ovat aina avainasemassa ja siksi heidän terapeuttisia valmiuksiaan täytyy lisätä, koska arki tulee saada kuntouttavaksi.

Kurssi sopii vanhemmille, sosiaalityöntekijöille, lapsi- ja nuorisotyöntekijöille, hoitajille ja opettajille, jotka työskentelevät kiintymyksen ongelmista kärsivien lasten/nuorten kanssa. Koulutus soveltuu myös terapeuteille ja lääkäreille, jotka haluavat syventää kiintymyskeskeisen hoitotavan osaamistaan. Hoitomallia voi soveltaa pikkulapsi-ikäisestä lapsesta aina aikuisikään saakka. Myös kehitysvammapuolella on hyviä kokemuksia menetelmän soveltamisesta.

Kurssi antaa osallistujille kokonaiskäsityksen DDP:stä ja sen käytöstä kiintymystraumojen hoidossa sekä valmiuden liittää tämä näyttöön perustuva tehokas hoitomuoto osaksi omaa hoitavaa työtä.

Koulutuksessa käydään läpi DDP:n periaatteet, työkalut ja interventiot luentojen, keskustelun, videoitujen terapiaistuntojen ja käytännön harjoitusten avulla.

Koulutustunnit lasketaan hyväksi DDP Instituten (DDPI, USA) terapeuttikoulutusohjelmiin. Nyt järjestettävä neljän päivän kurssi on uusien DDPI-vaatimusten mukainen. Kurssi on myös ensimmäinen askel koulutuspolulla niille, jotka haluavat pätevöityä sertifioiduksi DDP-ammattilaiseksi.

Osallistujilta edellytetään perustietoja lapsen kehityksestä, kiintymysteoriasta ja traumateoriasta. Osallistujamäärä on rajoitettu. Aiemmat peruskurssit ovat olleet hyvin suosittuja ja täyteen varattuja, joten varmista paikkasi ajoissa.

Kouluttajat: Dafna Lender on sekä Theraplay®-vuorovaikutusterapian että Vuorovaikutteisen kehityspsykoterapian eli DDP®:n terapeutti, työnohjaaja ja kouluttaja. Hänellä on pitkä kokemus lasten ja nuorten traumatisoiviin kiintymyssuhteisiin liittyvien moninaisten häiriöiden hoidosta. Kiintymyshäiriöistä kärsivät lapset ja nuoret ovat yleensä hyvin vaikeasti hoidettavia. Molemmat menetelmät sisällyttävät tiiviisti hoitoon arjen kasvattajat olivatpa he biologisia, adoptio-  tai sijaisvanhempia tai muita sijaiskasvattajia.
Dafna on mm. kirjoittanut luvun terapeutin itsensä osuudesta DDP-terapiassa PT-Kustannuksen kirjaan Auta lasta kiintymään (PT-Kustannus 2008). Dafna on käynyt Suomessa kouluttamassa viimeksi 2017.

PsL Pirjo Tuovila on Suomen ensimmäinen sertifioitu DDP-terapeutti. Hän on menestyksekkäästi käyttänyt tätä mallia yli 15 vuoden ajan omassa työssään hoitaessaan huostaan otettuja lapsia ja nuoria yhdessä heidän sijaishoitajiensa kanssa. Tultuaan vakuuttuneeksi DDP:n arvosta ja tehokkuudesta traumaperäisiä kiintymyshäiriöitä hoidettaessa hän haluaa tuoda sen terapeuttiemme ulottuville. Tuovila on AFTI:n hyväksymä kiintymyskeskeisen hoidon terapeutti, työnohjaaja ja kouluttaja sekä Theraplay®-terapeutti, -työnohjaaja ja -kouluttaja.

Peruskurssin hinta: Etuhinta 990 € 30.5.19 mennessä ilmoittautuville (sis. alv 24 % 191,61 €, veroton hinta 798,39 €)
1.6.19 jälkeen ilmoittautuville 1040 € (sis. alv 24 % 201,29 €, veroton hinta 838,71 €)
Peruskurssin hintaan sisältyvät materiaalit, lounaat ja kahvit.
Muistathan, että kunta ja valtio saavat alv:n takaisin.

DDP-peruskurssilla ei ole jatkuvaa tulkkausta. Pääkouluttajan käyttämä kieli on englanti. Asioita tärmennetään tarvittaessa suomeksi ja omat kommentit voi esittää suomen kielellä. Riittävä englannin kielen ymmärrys on kuitenkin tarpeen.

Ilmoittaudu varapaikalle DDP-peruskurssille 2019 >

Koulutuspaikka:
Scandic Hotel Rosendahl
Kokoustilat
Pyynikintie 13
33230 Tampere
www.scandichotels.fi

Majoitus:
Jokainen osallistuja varaa majoituksensa itse.

Peruutusehdot:
Ilmoittautuminen on sitova. Jos osallistuja peruu osallistumisensa, veloitetaan häneltä peruutusmaksu: viimeistään 1 kk ennen tapahtumaa tai aiemmin 75 €; viimeistään 2 vk ennen tapahtumaa puolet hinnasta; myöhemmin täysi hinta. Koulutuksen peruuntuessa järjestäjän taholta ”force majeure” -syistä on järjestäjän vastuulla palauttaa osallistumismaksut, mutta ei muita mahdollisia ilmoittautuneille aiheutuneita kuluja.

Suositeltavaa lukemista ennen koulutusta:
Hughes: Kiintymyskeskeinen perheterapia – vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia. DDP-työkirja + DVD. PT-Kustannus 2015. Tilaa kirja >

Ohjelma

Aikataulu: Päivät alkavat klo 8.30 ja päättyvät klo 16.00, paitsi viimeinen kurssipäivä klo 15.30. 

Päivät sisältävät lounaan sekä aamu- ja iltapäiväkahvit.

Päivä 1 | DDP-mallin yleiskuva

 • Johdanto DDP-malliin
 • Teoriaperusta: kiintymyksen, traumojen vaikutusten ja henkilöidenvälisen neurobiologian yhteydet
 • Intersubjektiivisuus
 • Terapeuttisten interventioiden, toimivan kommunikaation ja terapeuttisen vanhemmuuden periaatteet

Päivä 2 | DDP:n ydinkomponentit

 • PACE-asenteen merkitys vuorovaikutuksessa: leikkisyys, hyväksyntä, uteliaisuus, empatia
 • Affektiivis-reflektiivinen vuoropuhelu
 • Käytöksen ymmärtäminen viestinä
 • Askeleet kohti aikuisen ja lapsen yhteistä kommunikaatiota
 • Häpeän, pelon ja vihan ymmärtäminen

Päivä 3 | Vanhempien ja hoitavien henkilöiden kanssa työskentely

 • Vanhempien ja hoitavien henkilöiden arviointi
 • Yhteyden luominen ja ylläpitäminen vanhempien/hoitajien kanssa
 • Aikuisen oman kiintymyshistorian merkitys
 • PACE-asenne vanhemmuudessa
 • Estyneen hoivan merkitys, ymmärtäminen ja käsittely
 • Hoitavien aikuisten ongelmat ja arjen vanhemmuus

Päivä 4 | Arjen vanhemmuus, DDP:n soveltaminen eri olosuhteissa

 • Jokapäiväinen vanhemmuus: arjen vanhemmuuden olosuhteet
 • Työskentely erilaisten asiakasryhmien kanssa: väliaikaiset sijoitukset, asumisyksiköt, biologinen perhe, yksittäinen lapsi
 • Suhteet ja yhteydet muihin ammattilaisiin
 • Osallistujien omien tapausten käsittely
 • Kurssin yhteenveto

Ilmoittautuneille lähetetään tarkemmat tiedot kuukauden sisällä ennen koulutusta.