Aiemmat DDP-koulutukset

DDP-peruskurssi, 7.-10.11.2016, Tampere
Vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia, DDP®, traumaperäisen kiintymyshäiriön hoidossa
Dr. Courtney Rennicke, USA

DDP-terapian ja -hoitomallin peruskurssi terapeuteille, terapiatyötä tekeville, kasvattajille ja ammattilaisille, jotka kohtaavat lasten ja nuorten tunne-elämän, kehityksen ja ihmissuhteiden ongelmia, erityisesti varhaisissa ihmissuhteissa syntyneitä vaikeita traumoja. Vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia DDP on paljon enemmän kuin terapiamuoto. Se on kiintymyskeskeinen työkalupakki, jonka avulla rakennetaan emotionaalista yhteyttä ja itsenäistä selviämiskykyä vaikeistakin tunne-elämän ja kiintymyssuhteen ongelmista kärsivän lapsen tai nuoren kanssa. Menetelmä on tehokas myös aikuisten kanssa työskenneltäessä.

DDP-peruskurssi antaa edellytykset soveltaa DDP-menetelmää omassa työssä ja vanhemmuudessa. Neljän päivän peruskurssi on uusien vaatimusten mukainen, DDP-instituutin hyväksymä kurssi. Peruskurssit ovat olleet aiempina vuosina hyvin suosittuja ja täyteen varattuja. Psykologi Courtney Rennicke, PhD, on DDP®-terapeutti, -työnohjaaja ja -kouluttaja sekä DDP Instituten johtokunnan jäsen.
Lue lisää >

DDP-peruskurssi, 26.-29.10.2015, Tampere
Auta lasta kiintymään
Vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia, DDP®, traumaperäisen kiintymyshäiriön hoidossa
Dr. Arthur Becker-Weidman, USA

DDP-terapian ja -hoitomallin peruskurssi terapeuteille, terapiatyötä tekeville, kasvattajille jaammattilaisille, jotka kohtaavat lasten ja nuorten tunne-elämän, kehityksen ja ihmissuhteiden ongelmia, erityisesti varhaisissa ihmissuhteissa syntyneitä vaikeita traumoja. Uusien vaatimusten mukainen kurssi.
Lue lisää >

DDP-jatkokurssi I, 2.-4.11.2015, Tampere
Vuorovaikutteisen kehityspsykoterapian jatkokurssi I
Dr. Arthur Becker-Weidman, USA
DDP-jatkokurssi peruskurssin käyneille.
Lue lisää >

DDP-jatkokurssi II, 4.-6.11.2015, Tampere
Vuorovaikutteisen kehityspsykoterapian jatkokurssi II
Dr. Arthur Becker-Weidman, USA
DDP-jatkokurssi peruskurssin sekä jatkokurssin 1 käyneille.
Lue lisää >

DDP-peruskurssi, 22.-24.10.2014, Tampere
Vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia DDP kiintymyssuhdetraumojen hoidossa
Dan Hughes, USA
Lue lisää DDP-peruskurssista >
Tutustu myös Dan Hughesin vetämään seminaariin 20.-21.10.2014 >

Odotettu Dan Hughes jälleen Suomessa! Seminaari ja DDP-terapiakurssi keskittyvät traumaperäisiin kiintymyshäiriöihin ja erityisesti niiden näyttöön perustuvaan hoitoon. Pääpaino on siinä, miten terapeuttisen vanhemmuuden/hoidon sekä tieteellisesti tehokkaaksi osoitetun vuorovaikutteisen kehityspsykoterapian (Dyadic Developmental Psychotherapy®, DDP®) avulla autetaan traumatisoitunutta lasta/nuorta rakentamaan kykyä kiintyä, kehittää terveempää tunne-elämää ja parempia ihmissuhteita.
Lue lisää DDP-peruskurssista >

DDP-peruskurssi, Helsinki 30.1.-1.2.2013
Auta lasta kiintymään
Vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia, DDP®, traumaperäisen kiintymyshäiriön hoidossa
Dr. Arthur Becker-Weidman , USA

Seminaari ja peruskurssi keskittyvät traumaperäisiin kiintymyshäiriöihin ja erityisesti niiden näyttöön perustuvaan hoitoon. Pääpaino on siinä, miten terapeuttisen vanhemmuuden/hoidon sekä tieteellisesti tehokkaaksi osoitetun vuorovaikutteisen kehityspsykoterapian (Dyadic Developmental Psychotherapy®, DDP®) periaatteiden avulla autetaan traumatisoitunutta lasta/ nuorta rakentamaan kykyä kiintyä, kehittää terveempää tunne-elämää ja parempia ihmissuhteita – kaikki hyvän elämän perusasioita. Koulutukset antavat myös kokonaiskäsityksen kompleksisesta ihmissuhdetraumasta ja siitä, miten se vaurioittaa kehitystä.
Lue lisää >

DDP-jatkokurssi I, Tampere 4.-6.2.2013
Vuorovaikutteisen kehityspsykoterapian jatkokurssi I
Arthur Becker-Weidman, USA
DDP-jatkokurssi peruskurssin käyneille.
Lue lisää >

DDP-jatkokurssi II, Tampere 6.-8.2.2013
Vuorovaikutteisen kehityspsykoterapian jatkokurssi II
Arthur Becker-Weidman, USA
DDP-jatkokurssi peruskurssin sekä jatkokurssin 1 käyneille.
Lue lisää >

DDP-peruskurssi, Tampere-talo 5.-7.10.2011
Auta lasta kiintymään
Vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia, DDP®, traumaperäisen kiintymyshäiriön hoidossa
Daniel A. Hughes, USA
DDP-peruskurssi terapeuteille ja terapiatyötä tekeville.
Lue lisää >

DDP-jatkokurssi I, 10.-12.10.2011
Vuorovaikutteisen kehityspsykoterapian jatkokurssi I
Daniel A. Hughes, USA
DDP-jatkokurssi peruskurssin käyneille.
Lue lisää >

DDP-jatkokurssi II, 12.-14.10.2011
Vuorovaikutteisen kehityspsykoterapian jatkokurssi II
Daniel A. Hughes, USA
DDP-jatkokurssi peruskurssin sekä jatkokurssin 1 käyneille.
Lue lisää >